12.1.12

Treningsavgift for vintersesongen 2011-12

Husk frist for innbetaling av treningsavgiften for vintersesongen:
Beløp: 2500,-
Frist: 20. januar 2012
Kontonummer: 9713.55 78367
Husk å merke innbetalingen med spillerens fornavn og etternavn.