19.2.09

Innkalling til foreldremøte - 26. februar

Torsdag 26. februar avholder vi foreldremøte kl 19.00 i storstuen i klubbhuset.

Emnene vil være:
1. Gjennomgang av fjoråret inkludert økonomien
2. Presentasjon av det nye trener/lagleder-teamet
3. Presentasjon av sportslig plan 2009
4. Presentasjon av planlagte aktiviteter for 2009
5. Budsjett 2009
6. Ordet er fritt

Jeg vil ennå engang minne om at Kåffa 1997 i all hovedsak er foreldredrevet og at det er viktig for alle, både lagledelse, klubben, barna og ikke minst dere foreldre selv at flest mulig deltar på et slikt møte og er med på å forme veien videre.

Vel møtt alle!

OBS! Vi har fått nytt kontonummer for lagkassen med umiddelbar virkning! 1202 32 86139

Ingen kommentarer: