26.6.09

DUGNAD Norway Cup 2009

Enda en måned igjen, men vanen tro når man har ferie, går tiden fort.

Det har nå blitt sendt ut en mail til alle de påmeldte til Norway Cup med giro for for deltakergebyret. I år blir det på kr. 400,- som skal innbetales på lagets konto: 1202 32 86139
innen 17/7-09.

Det blir også, vanen tro, en liten dugnad for de påmeldtes foreldre i forbindelse med Norway Cup.
I år har laget vårt dugnad onsdag 29. juli fra kl 13 til 20.
Dugnaden består som tidligere år av hhv av å være P-vakt og kioskvakt ved Kåffa-hallen.
2 P-vakter og 1 kioskvakt til enhver tid!
For å spre ansvaret litt gjør vi som siste år, vakter av ca. to timers varighet.

Her trengs altså 9 foreldre til selve dugnaden. Alle må yte sitt, så de som ikke velger en vakt på dugnaden må sørge for vaffelrøre og kaker til kiosken (trenger 3 liter vaffelrøre pr vakt)

Vaktlisten pt:

13 - 15:
P-vakter: Torgny Volden og Roy V. Tollefsen
Kioskvakt: Merete Montanari
Vaffelrøre: Tsega M. Gebretatiyos
Kaker: Pia Buen (Brownies) + ? + ?

15 - 17:
P-vakter: Per Elvebakk og Solfrid Breievne
Kioskvakt: Elin Rydsjord
Vaffelrøre: Tore Vedvik
kaker: ? + ? + ?

17 - 20:
P-vakter: Jann Brevig(?) (Cathrine Fiane) og Live B. Helsem
Kioskvakt: Ellen Birkeland
Vaffelrøre: ?
Kaker: ? + ? + ?


Meld dere (gjerne frivillig og uten altfor mange purringer) på enten dugnadsvakt, vafferørerøring eller kakebaking til meg på: kfum97@start.no


Husk å sende ungene på sommertrening tirsdager og lørdager hvis de er hjemme!

Ingen kommentarer: