3.6.10

Norway Cup 2010.

I år har vi to 11’er lag med i denne turneringen som vanen tro går i uke 31.
For de som trenger å planlegge sommerferien så er det 1. – 8. august som det er snakk om.

Vi har i år valgt å legge påmeldingen såpass sent fordi det ofte er litt vanskelig å planlegge sommerferien i detalj allerede i mars.

Betaling, og dermed gyldig påmelding: senest 15. juni.
Påmeldingsavgift: kr 350,-
Betales inn på vår konto: Merk! Nytt kontonummer! 97135578367
Husk å merke betalingen med navn!

Et tips!
Det vil ikke bli mulig med etterpåmelding i år!
For de som fortsatt er usikre på om man er hjemme eller ei i uke 31, så vil jeg på det sterkeste anbefale at man betaler påmeldingsavgiften og dermed kan delta hvis man er hjemme.
Påmeldingsavgiften refunderes ikke, men se på det som en grei "forsikring" mot at gutten i verste fall må stå og se Norway Cup fra sidelinjen.

Ingen kommentarer: