9.11.09

Info om Enjoy-bonusguiden + lagkassen + nye kamptrøyer.

Enjoy-bonusguiden.
Nå er det igjen tid for den årlige utdeling av Enjoy-bonusguiden. Dette er KFUM sin hovedsponsor og hver spiller som har vært aktive i inneværende sesong vil få utlevert 2 Enjoy-bonusguider, á 200 kr pr stk. Enjoy-bonusguider vil bli utlevert på de kommende treningene!

Ekstra innbetaling til lagkassen.
Vi har, som nevnt ved tidligere anledninger, besluttet å heve kamp- og treningstilbudet utover denne vinteren i forhold til tidligere. Dette innebærer garanterte treninger på KFUM-Arena på tirsdagene og i hallen på torsdagene utover vinteren, i tillegg til dette fortsetter treningene på Ekeberg kunstgress så lenge som den er fri for snø/frost. Derutover vil vi delta i 11’er vinterturneringer. Ingen av disse tingene er dessverre ikke helt gratis og derfor må vi be om en ekstra høstinnbetaling til lagkassen på kr 600.

BÅDE Enjoy-bonusguiden og høstbidrag til lagkassen betales samlet innen 1. Des. på konto 12023286139

Utebliende betaling til lagkassen vil medføre trenings- og spillenekt!

Nye kamptrøyer!
Vi har nå endelig fått inn de nye kamptrøyene som vi skal bruke i årene fremover, for prøving. Disse bestilles samlet av meg når alle har funnet rett størrelse! Denne gangen vil det med andre ord bli riktige størrelser til alle!
Nye kamptrøyer er i utgangspunkt gratis for alle, men nytt denne gangen vil bli at de som vil (man må altså ikke) kan kjøpe egen kamptrøye til odel og eie og samtidig få påtrykt navn på denne. Ønsker man å kjøpe kamptrøyen og få på navn på dette kr 400 (pr gang – husk at guttene vokser!). I fall man vil kjøpe egen trøye må dette meldes direkte til meg på mail.
Når det gjelder spillernummer på trøyene så gjøres dette enkelt og greit ved loddtrekning med numrene fra 2 til 40 (numrene 1-12-21 er forbeholdt keeperne).
Listen med spillernummer offentliggjøres på hjemmesiden vår!
Alle vil i forbindelse med de neste treningene bli innkalt til prøving av størrelser, av meg, og ja, jeg skal tenke på at de skal spille i dem til neste år også.

Treninger!
Vennligst husk at vi pt har opptil 5 treninger pr uke inntil snøen kommer!! Se på aktivitetskalenderen på: http://www.kfum97.blogspot.com/

Ingen kommentarer: