6.12.11

Ny ledelse i Kåffa 97!

 Etter flere år som både hovedtrener og hovedlagleder for KFUM 97 takker Niels Ole av og overlater stafettpinnen til nye ledere inn i 2012.

Fra 1. desember går Torgeir Jonvik inn som hovedtrener for årgangen, og får samlet med seg et bra knippe med flinke folk på treningsfeltet i hverdagen fremover. Torgeir har både en solid trenerutdannelse og lang fartstid som suksessfull trener hos KFUM, og har også siste årene fungert som sentral trenerkoordinator i klubben.
                                                                                                                                                           
Samtidig går Svein Tore Andersen inn som ny hovedlagleder i KFUM 97 – i praksis den administrative lederen for hele årgangen, med ansvaret for informasjon, påmelding felles cuper og turneringer m.m., samtidig som han blir årgangens hovedkontakt inn mot KFUMs sentrale ledelse. I teamet får han med seg Jørn Karlsvik og Einar Brustad som assisterende lagledere som vil hjelpe til og underlette noe av arbeidet fremover.

Med etablering av egne ansvarlige for våre web sider våre dugnader og økonomi/regnskap, så er KFUM 97 godt rustet for videre drift inn i neste kalenderår. Når vi i tillegg har en engasjert foreldregruppe med hovedkontakter, så vet vi at vi samlet har mange å trekke på i de ulike oppgaver som skal løses bl.a. i forbindelse med reiser, turer og arrangement.

Vi har noen få plasser igjen som skal besettes i forhold til assistent lagledere ned på hvert lag (1.,2.3. laget), og det regner vi med å få på plass inn i januar. Hovedlagleder og Hovedtrener kommer tilbake med informasjon og innkalling til eget møte over nyttår – med en praktisk gjennomgang av 2012 sesongen og våre gjøremål neste år.

Alle hovedkontakter for områdene ovenfor er nå lagt inn i høyre kolonne på hjemmesiden vår, slik at både spillere og foreldre lett kan komme i kontakt med oss hvis det er behov for dette i hverdagen. Alle nyheter og viktig informasjon legges fortløpende ut på KÅFFA 97 bloggside.

Praktisk tips for spillere/foreldre – legg bloggsiden til KFUM 97 inn som startside; på den måten er dere innom daglig og plukker opp siste informasjon som legges ut. Med ønske om en god fotballuke i KFUM 97!  
Einar Brustad
Lagledergruppen - KFUM 97 Gutter
Mail: einar.brustad@bmcas.no / Mobil: 92 83 49 13

Ingen kommentarer: