13.12.12

VIKTIG - Treningsavgift må betales INNEN 15.12

Vintertreningene har vært i full gang fra 1. november. Den 05.12 ble det sendt e-post vedr. innbetaling av treningsavgift til alle foreldre fra Cathrine Fiane - vår nye regnskapsansvarlige. Som vi også informerte om på  foreldremøte 31. oktober har vi delt opp avgiften i to innbetalinger;

1.250,- innbetales innen 15. desember
1.250,- innbetales innen 15. februar


Penger vedrørende laget vårt  betales inn på vår nye lagkonto 1204.66.39802!!!


Vi har regninger som forfaller til klubben i forhold til trening og baneleie, så viktig for oss at alle innbetaler innen fristen.

Det er en forutsetning at man har betalt treningsavgift for å delta på vintertreningen, treningskamper og planlagte cup'er.

Ingen kommentarer: