13.5.09

Innbetaling til lagkassen.Da har tiden kommet til innbetaling av bidraget til lagets drift. I år, som siste år, forsøker vi å holde oss på kr. 1000.
Siden vi nå må betale for leie av Arena/hallen ved treninger er det mulig at bidraget til lagkassen må korrigeres på slutten av året, men den tid den sorg.

Giroen er også sendt ut på mail. Betalingsfrist er 1. juni.

Ingen kommentarer: