28.10.12

HUSK FORELDREMØTE ONSDAG 19.30!!!

Vi har varslet både på hjemmesiden og gjennom mail et par ganger før om vårt foreldremøte kommende onsdag, viktig for oss at alle spillere er representert gjennom sine foresatte denne kvelden.

Onsdag 31. oktober
kl 19.30-21.30
KFUM hallen, klubbstua

MØT PRESIS;
- en god og viktig gjennomgang sammen for 2012 og 2013, med bl.a. presentasjon av ønsket reisemål for 97 årgangen neste sesong. Foreldre engasjement vil være hovednøkkelen også fremover..

Ingen kommentarer: