7.3.12

Enda ikke levert drakt? Kontakt Svein umiddelbart!!!

Som skrevet til alle og lagt ut på hjemmesiden før, så skal alle KFUM spillere levere inn drakt for omprofilering pga ny DNB logo på ryggen.

Stor takk til alle dere som leverte inn drakt som avtalt, men fortsatt har vi noen spillere igjen som ikke har levert!!!

De som ikke har levert enda - ta umiddelbart kontakt med Svein!!!


Svein leverer samlet alle våre drakter til KFUMs ledelse denne uken...

Ingen kommentarer: