24.5.13

Tid for betaling av treningsavgift sommer/høst

Det er nå på tide å betale for sommertreningen 2013.

Treningsavgift sommer: kr 1.500,- for perioden 01.05.-31.10.
inkludert  Enjoy-guiden for KFUM sentralt for alle medlemmer.

Innbetaling til konto; 1204.66.39802 innen 10.06.2013.

Det er også sendt e-post vedr. treningsavgiften fra økonomiansvarlig, Cathrine Fiane.

Det har vært mange innbetalinger nå, men i år har vi ingen innbetaling til Norway Cup så neste treningsavgift blir ikke før i nov/des.
Restbeløpet til Spania forfaller som kjent den 15.06. med kr 5100,-

Ingen kommentarer: